x

Zoek resultaten

Loading...


Pressure Equipment Directive

Drukhoudende tanks

 

De PED is van toepassing op drukhoudende toestellen. Dat zijn ketels, tanks, maar ook instrumenten zoals flowmeters. De richtlijn is opgesteld t.b.v. kwaliteitsverbetering en geeft fabrikanten grotere mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden. Immers, de PED staat fabrikanten toe zelf de producten te testen en certificeren, en niet per definitie instituten als TÜV en Stoomwezen (inmiddels Lloyds) bij de certificatie te betrekken.

Net als de ATEX richtlijn is de PED onderdeel van de CE-markering. Een leverancier kan zijn product niet voorzien van het CE-merk als deze niet voldoet aan de Pressure Equipment Directive. Of een product dient te voldoen kan men eenvoudigweg beoordelen aan de hand van dit vereenvoudigd schema.

De richtlijn is van toepassing indien de procesdruk hoger is dan 0,5 barg. Maar ook wanneer de procesdruk lager is dan die 0,5 barg terwijl de ontwerpdruk (design pressure) deze grens wel overschrijdt. Er zijn verschillende modules. Aan welke module men dient te voldoen hangt af van o.a. hoe gevaarlijk het medium is. Er wordt onderscheid gemaakt of het medium vloeistof is, dan wel gas. En lucht is natuurlijk minder gevaarlijk dan benzinedampen of Fosgeen. Via enkele eenvoudige vragen in het vereenvoudigd schema wordt duidelijk aan welke module voldaan moet worden.

De tekst van de PED kan hier worden gedownload.

 
PED