x

Zoek resultaten

Loading...


MID, richtlijn voor verrekeningmetingen

 

De Measuring Instrument Directive (MID) is een richtlijn voor de complete installatie (!). De richtlijn is dus niet van toepassing op een flowmeter of ander instrument. In de praktijk betekent dat eigenlijk dat diegene die een meetsysteem bouwt de verantwoordelijkheid heeft over het wel of niet conform MID bouwen.

De MID is van toepassing op installaties met watermeters, gasmeters, volume herleidingsinstrumenten (flowcomputers), Wattuurmeters, warmteverbruiksmeters, meetsystemen voor de continue en dynamische meting van vloeistoffen anders dan water, automatische weeginstrumenten, taxameters, stoffelijke maten, dimensionale meetinstrumenten, en uitlaatgasanalysatoren. In het vervolg zullen wij ons hier op deze website beperken tot de flowmetingen. Relevante documenten kunnen via de pagina Downloads opgevraagd worden.

Wij onderscheiden gassen en vloeistoffen. Voor vloeistoffen anders dan water is de R117-1 de OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) het document waarop de MID-conformiteit getoetst wordt. Voor gasapplicaties beneden een maximaal debiet van 170.000 Nm³/jaar is de MID wel van toepassing. Daarboven is de MID niet van toepassing.

De R117-1 beschrijft een aantal eisen waaraan een MID-conforme installatie voor vloeistoffen anders dan water dient te voldoen. Daarbij worden testen beschreven die in de praktijk niet of moeilijk uit te voeren zijn. Bijvoorbeeld dient de installatie klimatologisch getest te worden. Ook EMC-testen (ElectroMagnetic Conformity) zijn onderdeel van het testprogramma. Het is niet praktisch om een complete installatie op de beschreven wijze te testen. Immers, sommige installaties zijn groot en passen niet in de testruimtes. Het opbouwen en afbreken en wederom opnieuw opbouwen op de finale bestemming is eveneens onpraktisch.

Daarom wordt een MID-conforme installatie opgebouwd met instrumenten en appendages die alle een zg. deelcertificaat hebben. De componenten zijn op basis van de R117-1 getest. De certificerende instantie zal vervolgens de gebruikte materialen beoordelen, en kan vervolgens de installatie MID-conform verklaren.

 
MID