x

Zoek resultaten

Loading...


Richtlijnen die van toepassing zijn bij de selectie van een flowmeter

 

Diverse industrieën vragen om verschillende glanspunten. Evident is dat op explosiegevaarlijke plaatsen in de fabriek, of erbuiten, er alles aan gedaan wordt om een explosie met persoonlijke en materiële schade te voorkomen. In deze applicaties wordt explosieveilige apparatuur gebruikt. Deze zijn zodanig geproduceerd, getest en gecertificeerd, dat de instrumenten geen explosie kunnen veroorzaken. Dat kan overigens op diverse manieren gerealiseerd worden. In Amerika en andere landen worden FM, UL of CSA gecertificeerde producten gebruikt. In Europa en steeds vaker ook daarbuiten is de ATEX richtlijn leidend.

In de voedingsmiddelenindustrie is een ongewenste bacteriegroei geen optie. In deze industrie worden eisen gesteld aan de sanitairiteit van installatie en dus ook de flowmeters die daarin gemonteerd zijn. Melkkoppelingen volgens DIN 11851 zijn veel gebruikt. EHEDG conforme flowmeters voor de Europese industrie, FDA-normen (Food and Drugs Administration) en 3A gecertificeerde producten voor de Amerika goriënteerde industrieën zijn in deze sector gemeengoed.

Voor verrekeningsmetingen, waar de nauwkeurigheid belangrijker is dan de reproduceerbaarheid, is de Metrologiewet van toepassing, met de Measuring Instrument Directive (MID) als leidende richtlijn. Deze relatief nieuwe richtlijn is van toepassing sinds oktober 2006.

Heel "oud" is de CE-normering. Maar ATEX is inmiddels daar een onderdeel van, alsmede de PED (Pressure Equipment Directive). Deze richtlijn is van toepassing op drukhoudende leidingen, vaten en apparatuur. Voor verschillende applicaties gelden verschillende eisen, uiteraard in samenhang met potentiële gevaren. Een vat met water gevuld waarbij de druk wordt opgevoerd tot 100 bar is nauwelijks gevaarlijk, een tank met 2 bar aardgas veel meer!

 
Richtlijnen