x

Zoek resultaten

Loading...


Total Cost of Ownership

 

Tijdens de zoektocht naar een goede flowmeter wordt menigmaal een keuze gemaakt op basis van de kostprijs. Dat is niet goed!

Dit statement is in het bijzonder van toepassing op budgetgedreven projecten. Het speelt dikwijls bij de bouw van nieuwe plants, maar ook bij de-bottlenecking en onderhoudsprojecten, waarbij al dan niet van hogerhand de hand op de knip wordt gehouden. En natuurlijk lumpsum projecten, uitbesteed aan een EPC-contractor of installateur. Deze hebben doorgaans voor de laagste prijs ingeschreven, terwijl het op dat moment niet in hun directe belang is om oog te hebben voor de kosten die zich zouden kunnen voordoen na oplevering van het project.

Uiteraard: een euro kun je maar één keer uitgeven. Natuurlijk is de aanschafprijs van een instrument belangrijk. Of dat nu een debietmeter of een ander instrument is. Maar de werkelijke kosten van een doorstromingsmeter, de "Total Cost of Ownership" (TCO), bestaat uit:

Dit is het bedrag waarvoor de flowmeter gekocht wordt van de leverancier.

Hieronder kan men de kosten rekenen die bij de aanschaf van een instrument erbij komen. Bijvoorbeeld de kosten van de afdeling Inkoop, die voor een inspecteur, de eventuele interestverliezen, de kosten voor handling en opslag in het magazijn, de transportkosten, de kosten voor verzekering, etc.

Zowel tijdens de specificatie van een debietmeter als tijdens de evaluatie van aanbiedingen wordt veel tijd gespendeerd.

Hiertoe rekent men alle kosten die gemaakt moeten worden voor de installatie van een flowmeter. Denk aan laswerkzaamheden, counterflenzen, graafwerkzaamheden, huur van hoogwerkers, kosten van een installatiebedrijf, bedrading, kabelgoten, aarding en bliksembeveiliging, coaten, tracing, isolatie, kabelwartels, intrinsiek veilige modules, interfacing naar een supervisory of PLC, programmering en/of configuratie, enzovoort. Daarnaast kan men ook commissioning en de eventuele kosten voor pompen en ventilatoren hiertoe rekenen.

Vrijwel elk instrument dient gevoed te worden. Dus ook eventuele voedingsmodules moeten berekend worden. En men kan zich buigen over het elektrisch verbruik van de debietmeter en de nevenapparatuur.

Een grotere post echter, zijn de energiekosten tengevolge van het drukverlies over een doorstromingsmeter. Hoe dan ook, daardoor dient een pomp of ventilator een hoger vermogen te hebben. Zowel de aanschafprijs, als ook het elektrisch verbruik ervan loopt exponentieel op met de te overwinnen drukval over het instrument.

Ook deze kosten dienen in een beslissing meegenomen worden. Deze kosten kunnen veelal voorspeld worden. Natuurlijk zijn de te verwachten kosten afhankelijk van de applicatie, de locatie, van de beschikbaarheid van geschoold personeel, etc. Het is goed zich te realiseren dat deze kosten in de TCO een dominante rol kunnen spelen.

Onder de onderhoudskosten kunnen ook de eventueel noodzakelijke calibratiekosten worden gerekend. Periodieke hercalibratie is misschien niet voor elk instrument noodzakelijk c.q. wenselijk. In bepaalde applicaties is dat zeker wel het geval. Denk maar aan ijkwaardige installaties, waarbij over de flowmeting verrekening van geleverd product plaatsvindt. Op dat moment zijn de kosten voor de calibratie op zich van belang, maar ook die voor in- en uitbouw van de flowmeter, transport, enz., enz.

Het zal duidelijk zijn: de TCO van een flowmeter is dikwijls een veelvoud van de initiële aanschafkosten. Flowspecialisten kunnen u helpen de juiste beslissingen te nemen.

 
Cost of Ownership