x

Zoek resultaten

Loading...


Calibratie flowmeters

 

Voor de regeling van een proces is de reproduceerbaarheid belangrijker dan de nauwkeurigheid. Maar wanneer Jan aan Piet betaalt voor een geleverde hoeveelheid product, dan is een goede reproduceerbaarheid niet meer genoeg. Dan wil men vooral een goede nauwkeurigheid. Jan wil voldoende product voor zijn geld en Piet wil voldoende betaald krijgen voor de door hem geleverde producten. De verrekeningsmeting moet dus nauwkeurig zijn en de echte waarde aanwijzen!CEESI Colorado

Daarom worden voor ijkwaardige metingen (verrekeningsmetingen) nauwkeurige instrumenten gekozen, die alle gecalibreerd zijn. Calibreren is het bepalen van de meetfout van een instrument tegenover een referentie. Deze referentie wordt gezien als "de waarheid". Ook deze referentie is doorgaans gecalibreerd tegenover een "hogere referentie". Alles in deze loop dient traceerbaar te zijn (traceable in het Engels). Deze herleidbaarheid wordt bewaakt door "notified bodies", zoals het VSL. In de praktijk betekent dat dat het bedrijf dat de calibraties uitvoert gecertificeerd wordt waarbij zowel de calibratieinstallatie als de gevolgde methode in de certificatie worden meegenomen.Calibratie 6-kanaals ultrasone flowmeter bij SWRI

Overigens, een calibratie kan zijn "as received" of "as left". Bij de eerstgenoemde wordt de afwijking bepaald ten opzichte van de referentie. Niets meer, niets minder. Deze afwijking wordt gedocumenteerd in het calibratiecertificaat. De calibratie "as left" wordt eveneens de afwijking van het instrument tegenover de referentie bepaald en vervolgens gejusteerd tot binnen de specificatie van het instrument. Daarna vindt opnieuw een vergelijk met de referentie plaats en wordt de afwijking van het gejusteerde instrument middels het calibratiecertificaat gedocumenteerd.

Er zijn vele methoden om de een flowmeter te calibreren. Het hangt af van de te specificeren nauwkeurigheid van het instrument, en natuurlijk van de flowmeter zelf. "Gewone" vloeistofflowmeters worden soms met een "master meter" vergeleken. IJkwaardige vloeistofflowmeter daarentegen worden doorgaans gecalibreerd met een gecertificeerd volumevat of een weegschaal. In dat laatste geval wordt gecorrigeerd voor vloeistofdichtheid. En wanneer Coriolis massaflowmeters gecalibreerd worden komt de weegschaalmethodiek natuurlijk wel goed uit. Gasflowmeters worden meestal vergeleken met nauwkeurige turbine flowmeters waarbij de druk- en temperatuurcompensaties natuurlijk erg belangrijk zijn. Gasflowmeters voor kleine debieten worden vaak met een primaire of secundaire standaard gecalibreerd. Zo'n primaire standaard bestaat eenvoudig gezegd uit een cilinder met zuiger. In/op de cilinder zitten schakelpunten en de zuiger passeert tussen het eerste en tweede schakelpunt een nauwkeurig bekend volume. Secundaire standaarden, zoals het Molbloc worden afgeleid van primaire standaarden.

 
flowmeter