x

Zoek resultaten

Loading...


ISO 5167, standaard voor dP-metingen

 

De meest bekende standaard voor verschildruk flowmetingen is de EN ISO 5167. Deze internationale standaard beschrijft de "Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full".

Ofwel het meten van het debiet in geheel gevulde, ronde leidingen middels verschildruk. Hoofdstuk 1 beschrijft de algemene principes en voorwaarden. Hoofdstuk 2 specificeert de metingen met meetplaten, hoofdstuk 3 gaat over de nozzles en venturinozzles, en hoofdstuk 4 beschrijft de metingen met behulp van klassieke venturis.

Het bijzondere van de ISO 5167 is wel dat een immense hoeveelheid ervaringen is samengepakt in dit document. Aan de hand van die ervaringen worden instructies gegeven hoe een meetsysteem op basis van een primair flowelement opgebouwd zou moeten zijn. Wanneer de norm wordt gevolgd kan een bepaalde prestatie van het meetsysteem verwacht worden. Dit kan een zeer belangrijke factor zijn bij de beslissing om een dP-flowmeter voor een applicatie te kiezen.

Deze standaard is een boekwerk van een 100-tal bladzijden. Voor de gestandaardiseerde flowelementen worden installatie voorschriften gegeven en te verwachten onzekerheden op basis van bepaalde omstandigheden, de beta (verhouding d versus D, de gatdiameter en de inwendige leidingdiameter), Re-getallen, aanstoomlengtes, etc.

 
flowmeter