x

Zoek resultaten

Loading...


Ultrasone fakkelgas flowmeters

 

Een fakkelgas applicatie is bijzonder. Een fakkelgas flowmeter wordt geplaatst voor lekdetectie, stoominjectie, massabalans, nationale richtlijnen, en tegenwoordig ook steeds vaker de CO2-emissie rapportage.

Een gebruikelijke vloeistofsnelheid in een leiding is 1-2 m/s. Lager mag, een beetje hoger ook, maar men zal niet snel snelheden van meer dan 6 m/s aantreffen. Dat alles heeft te maken met krachten, erosie, geluid, drukverliezen, enz. Voor gassen geld een "typische" maximum snelheid van 20 m/s. Ook hier zien we wel wat hogere snelheden, zo af en toe. Voor stoom, ook een gas, gelden aanzienlijk hogere maximum snelheden, hetgeen o.a. te maken heeft met kosten van het leidingwerk. De keuze van de leidingmaatvoering wordt bij het ontwerp van de plant gemaakt, en zal dus altijd passen bij de verwachte, normale debieten. Ook de maatvoering van een te plaatsen debietmeter in een installatie wordt gekoppeld aan het proces datasheet. Bij een fakkelgasflowmeter ligt dat iets anders.

Een fakkel is bedoeld om procesgas gecontroleerd en veilig af te voeren. Liever niet natuurlijk, want het affakkelen betekent immers product(ie)verlies. Vanuit veiligheidsoogpunt zou de flow altijd een beetje positief moeten zijn, teneinde terugstroom van lucht (lees Zuurstof) in het proces te voorkomen. De flow zal dus altijd wel een paar cm/s moeten zijn. Dit kan overigens gerealiseerd worden met een Stikstof purge; het hoeft natuurlijk geen procesgas te zijn. Maar bij een storing of calamiteit zal de fabriek plotseling veel gas kwijt moeten kunnen. Juist daarop is de maatvoering van een fakkelleiding gebaseerd. En dus niet op de normale flowsnelheden.... In ieder geval: onder normale omstandigheden is de flowsnelheid in een fakkelleiding erg laag.

Toch zal een fakkelgasflowmeter in alle situaties goed moeten kunnen functioneren. Dus bij hele lage snelheden, maar ook hele hoge snelheden. Het instrument zou geen drukval mogen geven (immers, de fabriek moet zo snel mogelijk van druk kunnen gaan), en liefst ook geen insteekelementen omvatten die door hoge snelheden zouden kunnen afbreken. En het instrument moet niet afhankelijk zijn van de samenstelling van het gas.

Blijft over: een ultrasone flowmeter. Speciaal voor deze applicaties zijn er instrumenten ontwikkeld, want niet elke US meter is voor de applicatie geschikt.

Spool piece FluentaVrijwel altijd zullen de transducers retractable zijn. Deze worden geplaatst middels stompen op de bestaande leidingen of op een spool piece. Nabij de ultrasone transducers worden een druk- en temperatuurtransmitter geplaatst, zodat voor druk en temperatuur gecompenseerd kan worden.

Een paar "details". Fakkelgasflowmeters worden doorgaans niet gecalibreerd . Op zich zou het wel moeten kunnen om een stuk leiding uit de installatie te halen en het instrument inclusief leidingwerk naar een laboratorium te zenden, maar dat is niet al te praktisch. De transducers zijn retractable, en dus: hoe om te gaan met wel of niet hercalibreren wanneer de transducers voor onderhoud uit de leiding zijn gehaald en weer teruggeplaatst? Een prettige bijkomstigheid van een ultrasone fakkelgas flowmeter is dat niet alleen het debiet wordt bepaald, maar dat ook de VOS (Velocity Of Sound, de geluidssnelheid) wordt bepaald. Deze VOS wordt gekoppeld aan het gemiddeld moleculair gewicht van het gas. Een berekende massaflow is dus opportuun, en het moleculair gewicht kan indicaties geven omtrent het gas wat afgefakkeld wordt, en dus waar uit de fabriek het gas vandaan komt.

 
Fakkelgas flowmeters