x

Zoek resultaten

Loading...


Doppler flowmeters

 

Indien men bij een spoor op de trein staat te wachten en de claxon wordt aangesproken hoort de stilstaande persoon een relatief hoog signaal bij een naderende trein, en een relatief laag signaal bij een zich verwijderende trein. Dit fenomeen wordt het dopplereffect genoemd.

De eerste opklembare ultrasone flowmeters waren alle gebaseerd op het doppler principe. Een dergelijk instrument bestaat uit 2 transducers. Één transducer is een zender, de andere is een ontvanger (er zijn uitvoeringen waarbij de zender en ontvanger in één transducer is ingebouwd). Een geluidsginaal met een bepaalde geluidsfrequentie wordt onder een hoek in een stromende vloeistofleiding gezonden. Deeltjes in de vloeistof reflecteren dit geluid. Het gereflecteerde geluid wordt op de 2e transducer opgevangen. Als de reflecterende deeltjes niet bewegen gebeurt er niet zo veel, maar als de deeltjes wel bewegen treedt het doppler effect op. Het gereflecteerde geluid krijgt door de bewegende deeltjes een andere frequentie. De frequentieverschuiving is proportioneel met de snelheid van de deeltjes. Ervan uitgaande dat de deeltjes dezelfde snelheid hebben als het stromend medium kan hiermede een debiet bepaald worden.

Voor dit meetconcept zijn er dus deeltjes of luchtbelletjes in de vloeistof nodig. Zijn er die niet, dan is het meetprincipe niet bruikbaar. Andere beperkingen die leiden tot een beperkte nauwkeurigheid zijn de veelheid van gereflecteerde signaaltjes (van de vele aanwezige deeltjes). Ook vinden reflecties plaats in het midden van de leiding en ook vlakbij de leidingwand (waar de vloeistofsnelheid het laagst is). Dit leidt tot een spectrum waarvan de piekbepaling moeizamer is dan wanneer er een zeer smalle frequentieband zou zijn.

Al met al: men heeft deeltjes in de vloeistof nodig, en ook weer niet te veel. Door de genoemde beperkingen wordt de gespecificeerde nauwkeurigheid dikwijls niet gehaald. In de praktijk geniet het andere type ultrasone flowmeter, de looptijdverschil flowmeter , meestal de voorkeur.

 
Doppler flowmeters