x

Zoek resultaten

Loading...


Turbine flowmeters voor vloeistoffen

 

Turbine flowmeters zijn extreem nauwkeurig. Toch: voor menige procesapplicatie is meestal een andere meettechniek te prefereren. Want een beperking van een turbine flowmeter zijn de bewegende delen. Deze leiden tot de noodzaak van onderhoud, terwijl er ook alternatieve meettechnieken zijn zonder die bewegende delen. Maar ja, die nauwkeurigheid...

Dus handhaaft de turbine flowmeter zich met name in de wereld van ijkwaardige metingen. In het bijzonder voor laagvisceuze vloistoffen. Het instrument geeft een hoeveelheid pulsen per volume eenheid met een lineariteit van < 0,15 %. In deze ijkwaardige installaties neemt men de eventuele onderhoudskosten voor lief. Deze worden ruimschoots "terugverdiend" middels de nauwkeurigheid in de meting. Een ander, zeer belangrijk, issue is dat een turbine flowmeter in de meetinstallatie in serie gezet kan worden met een prover, en dus geproofd kan worden.

De belangrijkste component in een turbine flowmeter is natuurlijk de turbine (of ook wel rotor genoemd) zelf. Voor laag-visceuze producten kan een "klassieke" turbine gekozen worden, waarbij meerdere vlakke bladen op de as gelast worden. Dat zijn in zo'n geval 6 of veel meer bladen, die betrekkelijk weinig diepte hebben. Zo wordt getracht de vloeistofsnelheid optimaal op de draaiende rotor over te brengen, terwijl de drukval over het instrument gering blijft. Voor laagvisceuze producten gaat dit prima.

Voor vloeistoffen met een hogere viscositeit wordt veelal gekozen voor een turbine met 2 of maximaal 4 bladen, en met een enigzins kromme vorm. De helical blade rotors. Deze zijn gemachined uit een stuk stafmateriaal en hebben als eigenschap dat op elk deel van de turbine de wrijving met de vloeistof minimaal is. Daardoor is een turbine flowmeter bij die viscositeiten nog steeds goed te gebruiken en hoeft niet gegrepen te worden naar een PD-meter (die doorgaans duurder is en ook een beduidend hogere drukval heeft). Wel loopt de turndown ratio enigzins terug.

 
Turbine flowmeters voor vloeistoffen