x

Zoek resultaten

Loading...


Turbine flowmeters voor gassen

Turbine flowmeters for gas

 

Voor gasapplicaties is de turbine flowmeter nog steeds het meest nauwkeurige instrument. Tenminste, voor de wat grotere leidingen. Voor kleine debieten zijn er andere keuzemogelijkheden. Overigens, ultrasone flowmeters winnen aan populariteit, in het bijzonder voor de ijkwaardige, hoge druk toepassingen.

De turbinemeters die voor gasapplicaties ontwikkeld zijn houden natuurlijk rekening met de eigenschappen van gas. Gas is immer laagvisceus (maar heeft dus inderdaad een bepaalde viscositeit!). En is schraal, c.q. heeft geen smerende eigenschappen. Daarom zijn gasturbinemeters altijd voorzien van kogellagers. Deze worden met een daarvoor geschikte olie gesmeerd, of de instrumenten zijn voorzien van zelfsmerende kogellagers.

Het is evenwel belangrijk zich te realiseren dat het gas dat door de turbine flowmeter stroomt enige wrijving heeft op de inlaatstukken, de ingebouwde flowconditioners, en ook de turbine zelf. De viscositeit heeft daardoor een belangrijk effect op de prestatie van een dergelijk instrument. Tijdens de calibratie van turbine flowmeters wordt rekening gehouden met het Re-getal zoals dat zich voordoet in de toepassing.

Een andere belangrijke factor die een eventueel effect heeft op de prestatie van deze debietmeter is de stabiliteit van de flow. De turbine zoekt de rotatiesnelheid waarbij een minimale wrijving optreedt. Indien de flow op dat moment gestopt wordt, draait de turbine natuurlijk nog even door. Het instrument geeft een vermeend debiet aan, hetgeen uiteraard een meetfout is. Bij pulserende of sterk fluctuerende flow is de keuze voor een turbine flowmeter dus twijfelachtig, en zou een alternatieve meettechniek overwogen moeten worden.

 
Turbine flowmeters voor gassen