x

Zoek resultaten

Loading...


Thermische flowmeters

 

Thermische flowmeters worden vooral gebruikt voor gassen.  Er is een belangrijk onderscheid te maken tussen “bypass ” en “immersie ” flowmeters.

De bypass uitvoeringen zijn in het bijzonder geschikt voor het meten van relatief lage tot heel lage debieten van schone gassen, terwijl de immersie gas flowmeters dikwijls de ideale oplossing vormt voor meer "industriële" applicaties. Zeg maar in 1 inch leidingen en groter. Voor de 1-8 inch leidingen kan het beste gekozen worden voor een in-line model. In leidingen vanaf 4 inch is een insteekflowmeter te overwegen. Overigens, men kan insteek flowmeters ook plaatsen in rechthoekige leidingen ("ducts"). En men kan in bepaalde gevallen kiezen om meer meetpunten in één leiding te plaatsen en dan het gemiddelde in een centrale transmitter te bepalen. Dit zijn de zg. mulitpoint instrumenten.

Het is minder verstandig om bypass instrumenten te gebruiken in industriële applicaties, als daar geen specifieke reden voor is. Bulkgassen, waaronder men ook perslucht kan rekenen, zijn niet altijd helemaal schoon. En juist de bypass instrumenten zijn gevoelig voor vervuiling. Daardoor is onderhoud nodig en de hercalibraties zijn ook niet pro deo. Bovendien is de nauwkeurigheidspecificatie van de immersie thermische flowmeter beter, zeker voor de inline uitvoeringen met ingebouwde flowconditionering. De robuuste immersie flowmeters zijn duidelijk meer geschikt voor bulkgas metingen dan bypass thermische flowmeters.

 

Het toepassingsgebied voor gassen is enorm breed. Er zijn ook thermische flowmeters voor vloeistoffen ontwikkeld, die dan vrijwel altijd voor zeer lage debieten gebruikt worden. De belangrijkste redenen waarom thermische flowmeters in het algemeen minder geschikt zijn voor vloeistoffen zijn: de hogere thermische capaciteit van vloeistoffen, maar ook factoren zoals viscositeit, Re-getallen en flowprofielen. Het thermisch concept wordt wel breed toegepast in flowschakelaars voor vloeistoffen (en gassen). Juist omdat deze meetmethode zo gevoelig is voor flowveranderingen in het ondergebied zijn thermische flowschakelaars toepasbaar voor low-flow detectie ten behoeve van o.a. pomp- en droogloopbeveiliging.

 
Thermische flowmeters