x

Zoek resultaten

Loading...


De flowapplicatie is bepalend voor de meettechniek

 

Flowapplicaties zijn altijd anders. Het te meten medium, de druk, de temperatuur, materialen, omgeving, en al die andere zaken leiden uiteindelijk naar een keuze van het instrument dat de beste invulling voor de applicatie is. In de subpagina's worden de diverse meettechnieken voor een flowmeting besproken. Elke meetmethode heeft voordelen, nadelen, beperkingen en natuurlijk specifieke glanspunten. Bij het kiezen van de juiste debietmeter komen vele aspecten voorbij. Er is niet één weg naar Rome.

Bij de overweging om een flowmeter te selecteren is vaak de eerste vraag die men zich stelt: wat dient gemeten te gaan worden. Maar eigenlijk is nog belangrijker de vraag: waarom?

Is de flowmeting bedoeld voor een verrekening tussen 2 partijen, voor de regeling of bewaking van het proces, of is de flowmeting een "nice to have"? Welke nauwkeurigheid is gewenst? En welke nauwkeurigheid is echt nodig?! Hoe zit het met de reproduceerbaarheid van de flowmeting, de procesdata, het budget, de Cost of Ownership, de veiligheid, de materiaalkeuzes, enzovoort?

En waar ga ik meten? Binnen of buiten? Hoog of onder de grond? Is het er warm of koud? Is er kans op explosiegevaar?

Wil ik massa meten, of juist volume. Gas of vloeistof (of allebei?). Wat zijn de consequenties voor de keuze van pompen en ventilatoren? En: welke beschikbaarheid is gewenst? Wat kost een eventuele storing in het proces en wat kosten eventuele hercalibraties. Uitdagende vragen. Maar wel belangrijk ze te stellen tijdens de selectie. 

Het is misschien beter niets te doen dan half werk te verrichten. Goedkoop is soms duurkoop. Overigens, duur is ook niet persé goed, en zeker niet per definitie het beste. Het lijkt beter om per applicatie te bezien hoe de flowmeting ingevuld moet worden. Soms is het budget leidend, menigmaal is de prestatie van een instrument de beslissende factor bij de keuze van de "beste" flowmeter. De volgende meetinstrumenten worden hier nader uiteengezet:

- Elektromagnetische flowmeters
Thermische flowmeters
- Coriolis massaflowmeters
- Verschildruk flowmeters
Vortex meters
- PD-meters
- Ultrasone flowmeters
- Turbine flowmeters
- VA-meters
- Flowschakelaars

Onder "Diverse" passeren ook moeilijk te categoriseren instrumenten de revue.

Hoe dan ook, als er een keuze gemaakt moet worden voor het plaatsen van een debietmeter komen er een groot aantal aspecten voorbij. Flowspecialisten kunnen u wellicht helpen. Gebruik daar eventueel het contactformulier voor en u krijgt z.s.m. een reactie. 

 
Meettechnieken