x

Zoek resultaten

Loading...


Flowmeting middels sonar technologie

 

Een paar jaar geleden gebeurde het. Plotseling was er een nieuwe meettechniek! Heel bijzonder toch wel. Zowel het feit dat er wat nieuws gevonden was, alsmede de meettechniek zelf.

Aan de buitenzijde van een leiding wordt een serie transducers gemonteerd. De tranducers zenden niets, maar luisteren slechts naar geluid dat uit de leiding komt. Wervelingen, luchtbelletjes of vaste deeltjes die langs de wand stromen genereren een signaal. Het idee is dat het geluid, of beter gezegd de bron van het geluid langs de serie transducers stroomt. Met behulp van cross correlation worden de signalen van de opeenvolgende transducers geanalyseerd en de ruis geëlimineerd. Het resultaat van de cross correlation is het signaal dat gezocht wordt.

De meettechniek is nieuw, zeer complex, duur en is geen oplossing voor gewone applicaties. Wellicht dat de meest logische toepassingen in de olie en gas industrie gevonden worden, of in de mijnbouw waar veel met slurries gewerkt wordt.

 
Sonarmeting