x

Zoek resultaten

Loading...


Multiphase flowmeters

 

MPFM, zonder radio-actieve bronBij de explotatie van oliebronnen komt vrijwel altijd ook gas en water naar boven (zie Applicaties-Olie & Gas). Om het debiet van dit olie-gas-water-mengsel te kunnen meten kan een multiphase flowmeter (MPFM) worden ingezet.

In de afgelopen decennia zijn er verschillende uitvoeringen van MPFM's ontwikkeld. Soms lijkt zo'n "instrument" op een separator waarbij de diverse fasen gescheiden worden, vervolgens individueel worden gemeten en dan weer bijeen worden gevoegd. Andere instrumenten gebruiken verschillende technieken, waaronder dichtheidsmetingen met behulp van nucleaire straling. Welke uitvoering het meest geschikt is hangt doorgaans van de applicatie af. In ieder geval zijn de uitvoeringen met de nucelaire bronnen steeds minder populair. MPFM's worden steeds compacter en er zijn ook uitvoeringen die geschikt zijn voor subsea installatie.MPFM meetconcept

Technisch gezien zijn de meest kansrijke uitvoeringen gebaseerd op een verticaal opgestelde venturi, waarin dubbel uitgevoerde sensoren de geleidbaarheid en capaciteit meten. Het olie-gas-water-mengsel passeert eerst de onderste ring met sensoren, vervolgens de bovenste. De beide meetsignalen, waar variaties in zitten, wordt middels autocorrelatie technieken met elkaar vergeleken, waarna de snelheid van het mengsel wordt bepaald.

Verrassend genoeg is de venturi niet bedoeld voor de debietmeting, maar om de dichtheid van het mengsel terug te rekenen. In sommige gevallen kan men dan voorkomen dat radio-actieve bronnen gebruikt dienen te worden.

 
Multiphase