x

Zoek resultaten

Loading...


Multiphase flowmeters

 

Bij de explotatie van oliebronnen komt vrijwel altijd ook gas en water naar boven. Het is (helaas) niet zo dat er alleen maar olie geproduceerd wordt. Hat gas wordt tegenwoordig liever niet meer afgefakkeld, maar gebruikt voor eigen energievoorziening, terug geïnjecteerd in de bron om de druk op peil te houden, of gezien als welkom bijproduct dat ook geld oplevert. Het water wordt gereinigd en geloosd op oppervlakte water, of eveneens terug geïnjecteerd in de bodem.Olie reservoir, water onderin, gas bovenin en olie er tussen

Een reservoir bestaat doorgaans uit poreus gesteente dat ingesloten is tussen andere, niet-doorlaatbare gesteentes. Gedurende de eeuwen heen heeft het gas de weg naar boven gevonden, het water zit het diepst in het reservoir en de olie ergens daar tussen in. Tegenwoordig vindt veelal horizontal drilling plaats, teneinde dáár te produceren waar de olie zich bevindt. Het gas drukt, het water ook. Voorkomen dient te worden dat té veel water, of té veel gas naar boven komt. Men tracht zo veel mogelijk uit die olielaag naar boven te halen, overigens met een oog voor de actuele productiekosten. Immers, veel water produceren betekent ook veel water behandelen.

Een oliereservoir kan nooit geheel worden geëxploiteerd. Men probeert zo veel mogelijk van de oliereserves te produceren, maar er zal altijd een (best wel grote) hoeveelheid olie in de bodem blijven. Uiteraard wordt geprobeerd zo veel mogelijk olie naar boven te krijgen. Daar is elke procent méér gewonnen olie een fortuin!

Hoe meer olie het geproduceerd mengsel bevat, des te beter c.q. economisch is de olieproductie. Het gas is niet snel weggegooid, maar een "gas breakthrough" is niet gewenst. Noch een "water breakthrough". In beide situaties wordt de olieproductie minder economisch, en belangrijker: de balans in het reservoir wordt verstoord, hetgeen kan resulteren in de situatie dat een kleiner deel van het reservoir gewonnen kan worden. Dat is uiteraard niet de bedoeling, en daarom wordt elke oliebron bemeten op de samenstelling olie-gas-water.

Meestal bestaat de productielocatie uit een aantal bronnen die alle naar een centrale productieeenheid geleid worden. Er is dus bijvoorbeeld één platform, met een aantal putten. Dat kunnen er best in de tientallen zijn. Elke put wordt dus bemeten.Multiphase flowmeter

Dat kan men doen met een test separator. Een dergelijk installatie wordt in serie gezet via een manifold met één olieput. In de test separator worden olie, gas en water gescheiden, en apart bemeten. Zo wordt elke oliebron eens in de zoveel tijd met deze test separator gecontroleerd.

De alternatieve oplossing is een multiphase flowmeter per put. Het is kostentechnisch gezien geen optie om elke put van een testseparator te voorzien. Bovendien is de omvang van een test separator relatief groot. Dat zou leiden tot ruimteproblemen op platforms en FPSO's. De extra kosten daardoor zouden explosief stijgen. Moderne multiphase flowmeters zijn betrekkelijk klein. Voor offshore applicaties kunnen deze eventueel ook subsea (op de zeebodem) geplaatst worden.

 
Multiphase