x

Zoek resultaten

Loading...


Applicaties voor olie en gas metingen

 

De olie en gasindustrie is er een met verschillende speciale flowapplicaties. De druk is veelal hoog, de temperatuur soms ook, het geproduceerde olie en gas kan corrosief zijn, terwijl ook zand dat in het productieproces meekomt abrassief kan zijn. Offshore productielocaties vragen om speciale constructies en materiaalkeuzes, etc. En ook subsea (onder water) en down-hole metingen (metingen in het reservoir) zijn opportuun.

Milieu richtlijnen vragen om metingen die in andere industrieën minder actueel zijn. Immers, produceerd water mag misschien wel geloosd worden en de hoeveelheid zal ook gemeten moeten worden, maar met een zeer lage hoeveelheid olieresten of andere organische componenten. Ook geloosd hemelwater dient geregistreerd te worden.

Bij de productie van olie en gas worden chemicaliën doorgaans in kleine hoeveelheden, maar wel met hoge druk in de bron geïnjecteerd. Oxygen-scavenger, MEG en/of DEG, corrosion inhibitor, de-emulsifier, en verschillende andere producten. Dergelijke applicaties worden ingevuld met min of meer bijzondere flowmeters.

Een reservoir kan nooit voor de volle 100% leeggehaald worden. Er zal altijd olie en gas achterblijven. Natuurlijk wordt gestreefd naar een optimale exploratie van de olie- en gasreserves en het maximale uit het reservoir te halen. Belangrijke gereedschappen daarbij zijn de multiphase flowmeters, nat gas flowmeters , watercut meters, sand monitors, enz.

Andere specifieke olie en gas industrie gerelateerde metingen zijn natuurlijk de ijkwaardige en allocatiemetingen. Dikwijls zijn er meerdere partners in een project, teneinde de risico's te spreiden. Menigmaal wordt op één productielocatie gas geproduceerd uit bronnen van verschillende eigenaren. Uiteraard dienen deze stromen met bepaalde nauwkeurigheden gemeten te worden.

In de subpagina's worden enkele applicaties nader toegelicht.

 
Olie & Gas