x

Zoek resultaten

Loading...


Verrekeningsmetingen

 

Wanneer Jan iets aan Piet levert en de verrekening plaatsvindt op basis van een flowmeting worden er aan deze meting natuurlijk de nodige eisen gesteld. Allereerst dient het instrument nauwkeurig te zijn. Maar ook zaken als de fraudeerbaarheid krijgt de aandacht. En de invloeden van o.a. de omgevingstemperatuur en elektromagnetische straling dienen nihil te zijn. De betrouwbaarheid van een dergelijke flowmeting dient hóóg te zijn! De wet die van toepassing is op ijkwaardige metingen is de Metrologiewet, de richtlijn die daarvoor gehanteerd wordt  is de MID.

Niet iedere flowmeter is geschikt voor verrekeningsdoeleinden. De flowmeterkeuze hangt af van welk medium gemeten dient te worden, hoe groot de leiding is, welke design druk en temperatuur en welke nauwkeurigheidsklasse gespecificeerd is.

Wat algemene "standaard" oplossingen:

De bovenstaande vermelde meetmethoden zijn geen wet. Afhankelijk van duiverse procesparameters kunnen in specifieke situaties andere keuzes gemaakt worden. Wanneer bijvoorbeeld in een halfgeleiderfabriek bulkgas gemeten dient te worden, waarbij men vooral geen deeltjes in het gas wenst te hebben, zijn instrumenten met bewegende delen geen optie. In een dergelijk geval is de keuze voor een thermische gasmassaflowmeter in UHP-uitvoering opportuun. Overigens, voor grote gasstromen is de MID niet van toepassing.

Er zijn vele vloeistoffen en gassen. Elke applicatie heeft wel één of meerdere goede oplossingen, waarbij de finale keuze gebaseerd is op een verscheidenheid aan overwegingen.

 
IJkwaardige metingen