x

Zoek resultaten

Loading...


Warmtemetingen

 

Naast stoom, dikwijls voor de grotere hoeveelheden energie, kan energie worden getransporteerd en overgedragen door middel van warm water of een ander medium. Denk ook aan thermische olie.Warmtewisselaar

De energie-inhoud van stoom kan dan misschien wel hoger zijn, maar dat dient dan wel te gebeuren bij hogere drukken en temperaturen. In verband met veiligheid, kosten, onderhoudsmogelijkheden, e.d., zijn warmwatersystemen voor bijvoorbeeld stadsverwarming de betere optie. Dat geldt vaak ook binnen grotere industrieterreinen en locale installaties. De afnemer zal doorgaans voor de hoeveelheid geleverde energie moeten betalen. Dus moet er gemeten worden.

De levering kan gezien worden als een warmtewisselaar. Er gaat een hoeveelheid warme vloeistof naar toe. Er wordt warmte afgegeven, en de retourstroom zal minder warm zijn dan de heengaande. De hoeveelheid geleverde energie, het vermogen P, wordt berekend in een flowcomputer op basis van de berekening:Berekening warmtevermogen

Warmtemetingen zijn beschreven in de OIML R75 richtlijn en genormeerd in de EN 1434. Voor de flowmeting komen verschillende type flowmeters in aanmerking. Vooral voor de grotere leidingen winnen de ultrasone flowmeters het nu dikwijls van de elektromagnetische flowmeters (omdat deze laatste gevoelig kunnen zijn voor de vorming van magnetiet op de elektroden). Een alternatieve flowmeter is de turbine flowmeter (Woltman meter). Coriolis massaflowmeters zijn geschikt, maar natuurlijk te kostbaar voor de applicatie.

De in- en uitgaande temperatuur worden gemeten met 3- of 4-draads RTD's (temperatuurgevoelige weerstanden), die onderling gepaard zijn. Immers, het enthalpie verschil dient bepaald te worden en wel zo nauwkeurig mogelijk. De meetscignalen worden in een "warmte reken unit` of een `heat calculator` verwerkt.

Overigens, deze systemen kunnen ook worden gebruikt bij de meting van koude!

 
Warmtemeting