x

Zoek resultaten

Loading...


Stoommetingen

 

In de industrie is stoom een belangrijke, zo niet de belangrijkste, energiedrager. De aansprekende redenen hiervoor zijn

Zie ook de downloads pagina voor aanvullende informatie. Wij kennen stoom in 2 vormen: natte stoom en oververhitte (droge) stoom.

Bij natte stoom is het water zowel in gas- als vloeistoffase aanwezig, ofwel: de stoom balanceert op het condensatiepunt. Wanneer warmte aan de stoom onttrokken wordt vindt condensatie plaats, De temperatuur van de stoom (bij de regelde vaste druk) blijft constant. Dit is een uitstekende manier om de temperatuur van de stoom te controleren. Immers, door de druk te regelen, regelt men de temperatuur! Bovendien kan men op deze wijze ook een uniforme temperatuur in het stoomsysteem regelen.

Oververhitte stoom bevat geen water in vloeistoffase. Alle water is in dampvorm en de temperatuur is hoger dan de condensatietemperatuur die hoort bij de stoomdruk. Wanneer nu energie aan de stoom onttrokken wordt, daalt de temperatuur van de stoom.

Het meten van de hoeveelheid natte stoom is niet eenvoudig. De vloeistoffractie zorgt voor meetafwijkingen, waarvan de grootte min of meer onvoorspelbaar is. Ook is het niet makkelijk om de verhouding damp-vloeistof te bepalen. De vloeistofdeeltjes in natte stoom zorgen bovendien voor erosie van alles wat zich in de leiding bevindt, inclusief de leiding zelf (stoomleidingen worden doorgaans uitgelegd op mediumsnelheden van 60-70 m/s, en dat is behoorlijk hoog als men dat vergelijkt voor wat er gebruikelijk is voor gassen, normaliter tot 20-25 m/s, en vloeistoffen, doorgaans tot 4-6 m/s). De beste meetmethode is wellicht de verschildruk flowmeting uitgevoerd met een ISA-nozzle, venturi nozzle of klassieke venturi. Een technisch interessant alternatief kan de Cone flowmeting zijn. Om via een flowcomputer het gecorrigeerd volume en/of warmte-inhoud te bepalen is naast de flowmeter óf de druk, óf de temperatuur nodig.

De meting van de hoeveelheid oververhitte stoom (en de daarbij behorende hoeveelheid energie) is beduidend eenvoudiger en nauwkeuriger. Hier heeft de flowcomputer wel zowel de druk als temperatuur nodig voor de berekeningen. Te overwegen flowmeettechnieken zijn de verschildruk (meetflens, nozzles, venturi, en andere primaire flowelementen), vortex en ultrasone flowmeters.

 
Stoommeting