x

Zoek resultaten

Loading...


Energiemetingen

 

Energie is een van de belangrijkste peilers van onze economie. Het is niet alleen van groot belang voor de huiselijke warmte, maar ook een onmisbare factor in fabrieken, e.d. En energie kost geld, dus is het van groot belang dat er energetisch gunstig gewerkt wordt. Immers, ruwweg 35 % van de productiekosten zijn kosten voor energie (rule of thumb). Restwarmtes uit processen, rendementsverbeteringen, energieterugwinning, dat zijn zo maar wat sleutelwoorden.

Een van de belangrijkste energiedragers is stoom. Stoom is makkelijk te maken, schoon, niet toxisch en recyclebaar. Een ideaal medium. En als natte stoom bovendien een uitmuntend medium om een uniforme temperatuur te realiseren in het gehele stoomcircuit!

Voor stoom zijn er enkele populaire meettechnieken. Er wordt veel gemeten met verschildruk flowelementen, omdat deze in materiaal naar keuze en in gelaste constructies gemaakt kunnen worden. Immers, een lekkende stoomleiding is dat wat je echt niet wilt hebben. Alternatieven zijn vortexmeters en onder bepaalde omstandigheden ook ultrasone flowmeters.

Het stoom staat zijn warmte af, waarbij de stoom condenseert. Het warme water heeft natuurlijk ook restwarmte. Om deze warmtestroom te kunnen meten moet er natuurlijk ook een flowmeter geplaatst worden. De meest logische meettechniek is wederom verschildruk, maar ook hier zijn vortexmeters en ultrasone flowmeters interessante alternatieven. Een elektromagnetische flowmeter is hier geen optie, omdat het condensaat niet of nauwelijks elektrisch geleidend is.

Warmte kan dus ook getransporteerd worden in de vorm van warm water, of een andere vloeistof. In dit soort systemen, waar de leidingen soms aan de grote kant zijn, zijn ultrasone flowmeters populair. In deze applicaties heeft de elektromagnetische flowmeter dikwijls een probleem door de vorming van magnetiet op de elektroden, met de evidente storingen als gevolg. Uiteraard zijn er nog andere meetmethoden, maar ultrasoon geniet doorgaans de voorkeur. Door de temperatuur te meten en te combineren met het debiet is de warmte-inhoud te berekenen.

De brandstof is uiteraard een andere belangrijke factor in de energie industrie. Dat kan o.a. stookolie zijn, kolen, biobrandstoffen, aardgas en "fuel gas". Dat laatste is een breed begrip, omdat het fuel gas ook gewoon aardgas kan zijn, of restgassen uit processen die in incinnerators en stoomketels verbrand wordt. In een subpagina wordt stoichiometrische verbranding toegelicht.

 
Energiemetingen