x

Zoek resultaten

Loading...


Emissiemetingen

 

Omdat de effecten van de opwarming van de aarde tengevolge van het broeikaseffect steeds duidelijker worden, maar natuurlijk ook om in algemene zin het milieu te bewaken, zijn bedrijven verplicht gesteld om te rapporteren over hun diverse afvalstromen, waaronder:

RWZI MechelenHuishoudelijk en industrieel afvalwater wordt in afvalwater zuiveringsinstallaties behandeld voordat het op het oppervlaktewater geloosd wordt. Industrieel afvalwater kan komen vanuit het proces, zoals spoelwater, condenswater, water dat bij een chemische reactie ontstaat, enz. Maar ook hemelwater.

Bijna alle grote bedrijven hebben tegenwoordig hun eigen afvalwaterzuivering, om hun lozingskosten te minimaliseren. Bovendien wordt hierdoor de capaciteit van de gemeentelijke of provinciale waterzuiveringen niet onnodig belast. Vuil afvalwater wordt doorgaans gemeten met een elektromagnetische flowmeter (EMF). Effluent (het gezuiverde afvalwater) eveneens, of met ultrasone flowmeters. Deze laatste optie is in het bijzonder interessant voor grotere leidingen. In die grote maten is dit type flowmeter goedkoper is dan de EMF. Het verschil kan aanzienlijk zijn.

Chemische fabrieken en bijvoorbeeld ook energiecentrales hebben koelwater nodig. Het koelwater kan in een "gesloten" systeem rondgepompd worden waarbij het door lucht (aangedreven door ventilatoren) wordt gekoeld, of in koeltorens. In deze laatse situatie verdwijnt koelwater als stoom in de lucht, en dus wordt er continu nieuw oppervlaktewater ingenomen. Een andere optie is om het koelwater (al dan niet via een secundair circuit waarbij contaminatie van oppervlaktewater vrijwel uitgesloten is) vanuit rivieren, e.d. in te nemen en het "warme" water terug te lozen. Dit geloosd koelwater mag natuurlijk niet té warm zijn, teneinde geen schade toe te brengen aan fauna en flora. Dat gezegd hebbende, het is goed vissen in de buurt van o.a. de kerncentrale Borssele. Hoe dan ook, de koelwaterstromen kunnen het beste met EMF's gemeten worden. Soms worden insteekflowmeters toegepast, omdat soms de koelwaterleiding van een fors formaat is. Overigens, een specifiek probleem van een dergelijke applicatie kan mosselgroei zijn....

Een schoorsteen is een duidelijk voorbeeld van een afvalstroom. Interessant is evenwel dat de flow dikwijls niet eens gemeten wordt, wel de samenstelling en de concentratie van vervuilende componenten. Deze mogen bepaalde limieten niet overschrijden. Wanneer er toch een debietmeting is geplaatst is dat dikwijls een ultrasone flowmeter. Ook een venturi of andere verschildruk flowelementen zijn opportuun. Een mogelijk interessante optie is een nieuwe techniek met IR-licht.

Voor de CO2-emissie rapportage, iets dat zeer actueel is, worden dikwijls geen CEMS (Continuous Emission Monitoring System) gebruikt maar PEMS (Predictive Emission Monitoring System). De uitgestoten hoeveelheid CO2 wordt berekend aan de hand van de zg. "source streams". Dit zijn bijvoorbeeld de aardgas stromen naar de fabriek toe, waarvan men de hoeveelheid en samenstelling van kent. Daaruit kan men, uitgaande van volledige verbranding, de hoeveelheid ontwikkelde koolzuur berekenen. Zo gaat dat ook met andere brandstoffen of verbrande producten. Het zal duidelijk zijn dat aan de debietmetingen van deze source streams wel eisen verbonden zijn.

In sommige industrieën is het meten van fakkelgas verplicht. Bijvoorbeeld in de olie en gas producerende industrie en ook rafinaderijen. Op dit moment (augustus 2008) is dit nog geen verplichting in andere industrieën, maar dat gaat in 2012 veranderen. Voor het meten van fakkelgassen zijn daarvoor specifiek ontwikkelde ultrasone fakkelgas flowmeters op de markt.

Overigens, ook fakkelgasmeters kunnen onderdeel zijn van het CO2-emissie rapportageplan.

 

 
Emissiemetingen