x

Zoek resultaten

Loading...


Cryogene applicaties

 

Het woord cryogeen betekent koudmakend. Een cryogene vloeistof is een koude vloeistof. Dikwijls wordt er vloeibaar gas (contradictie...) mee bedoeld. Dat is gas dat zo ver is afgekoeld dat het vloeibaar wordt (onder atmosferische omstandigheden. Bijvoorbeeld Stikstof is een gas (ca. 80 % van gewone lucht) dat vloeibaar wordt bij atmosferische omstandigheden bij -196 ºC. Een ander luchtgas is Zuurstof dat voor ca. 20 % deel uitmaakt van lucht. Zuurstof condenseert onder atmosferische omstandigheden bij ca. -183 ºC. Dit fenomeen staat het thermisch scheiden van deze 2 luchtgassen toe.

Voor het meten van cryogene vloeistofstromen kan niet elke flowmeter gebruikt worden. Een in te zetten instrument moet natuurlijk wel tegen die lage temperaturen kunnen. En niet alleen binnen in de leiding, maar ook erbuiten. Immers, een koud instrument leidt tot ijsvorming aan de buitenzijde door condensatie van waterdamp in de omgevingslucht.

De meest gebruikte flowmeters zijn verschildrukflowmeters , turbine flowmeters , en tegenwoordig zien we ook wel ultrasone en Coriolis flowmeters.

Enkele typische cryogene applicaties zijn:

Omdat de levering van cryogene vloeistoffen valt onder de MID (immers: deze is van toepassing op de verrekeningsmetingen van vloeistoffen anders dan water) worden er bepaalde eisen gesteld aan de instrumenten die voor deze applicatie gebruikt worden. Deze staan beschreven in een OIML rapport, de R81-1. OIML staat voor Organisation Internationale de Métrologie Légale.

Raket testNASA stuurt natuurlijk geen raketten en shuttles de ruimte in zonder de raketmotoren getest te hebben. Voor dat doel worden speciale installaties gebouwd. Sommige raketten hebben waterstof als brandstof, andere Methaan of kerosine. En er is natuurlijk zuurstof nodig! Tijdens de testen wordt de vloeibare waterstof (of een andere brandstof) en vloeibare zuurstof geïnjecteerd bij drukken van enkele 100-den bar. Een dergelijke test duurt maar een seconde of 15. Er worden natuurlijk speciale eisen gesteld aan de flowmeters die bij dergelijke hoge drukken en lage temperaturen moeten functioneren. Doorgaans worden voor dergelijke toepassingen speciale turbine flowmeters gebruikt.

Op verschillende plaatsen op de wereld, met name waar aardgas geproduceerd wordt maar het afzetgebied beperkt is) worden LNG fabrieken gebouwd. Op andere plaatsen worden LNG-terminals gebouwd; dáár waar er een grote vraag is naar aardgas. In deze applicaties worden soms dP-metingen ingezet. De turbine flowmeter is een andere optie. Voor hele grote LNG-leidingen wordt steeds vaker naar ultrasone flowmeters gekeken.

Specifieke aandachtspunten bij cryogene applicaties zijn de risico's van flashing (plotselinge gasvorming in de vloeistof) en de noodzaak van koeling en (vacuüm)isolatie.

 
flowmeter