x

Zoek resultaten

Loading...


Biogas

 

Groene energie is populair. De fossiele brandstoffen raken hoe dan ook een keertje op en er wordt op vele vlakken onderzoek bedreven naar alternatieve energiebronnen. Elektrische auto's rijden er al, ook auto's op waterstof (via brandstofcellen toch ook elektrisch). De ontwikkeling van zonnecellen is in een versnelling geraakt. (Afval)hout wordt via houtvergassingsinstallaties gebruikt in elektriciteitscentrales. En er worden nu biobrandstoffen geproduceerd uit mais, koolzaad, maar ook afgewerkte frituurvetten, e.d.

Afval(water) wordt vergist, waarbij biogas vrijkomt. Dit biogas bestaat voor een redelijk groot gedeelte uit methaan (CH4), de rest is Kooldioxide (CO2). De concentratieverhoudingen variëren van ca. 80/20 % tot 60/40 %. Het vergistingsproces is exotherm. Mede daardoor is het biogas altijd verzadigd met waterdamp, terwijl er ook lage concentraties van o.a. corrosieve gassen kunnen ontstaan, zoals Waterstofsulfide (H2S). Doorgaans wordt er van stortgas gesproken indien het gas ontstaat in een vuilnisbelt, van biogas indien het gas via de vergisting van afvalwater ontstaat.

Het vergistingsproces wordt uiteraard gevolgd met flowmeters. Voor het natte biogas (en stortgas) komen een paar meettechnieken in aanmerking. Ervan uitgaande dat er ook druppeltjes (en daardoor ook de kans van aangroeien van vervuiling en extra corrosieve omstandigheden) wordt doorgaans niet gekozen voor thermische flowmeters, turbine flowmeters of rotormeters. Meer betrouwbare instrumenten zijn sommige vortexmeters en pitotbuis flowmeters (met eventueel geïntegreerde druk- en temperatuurcompensatie).

Men kan besluiten om het gas te behandelen en daarbij het dauwpunt te verlagen. Hoewel de relatieve vochtigheid dan nog tegen de 100 % kan balanceren is er geen vloeistoffractie meer. In dergelijke gevallen kunnen wel turbine flowmeters en thermische flowmeters gebruikt. Overigens, bij de thermische flowmeters dient men wel altijd bedacht te zijn op het feit dat dit type flowmeter reageert op variaties in de gassamenstelling.

Mogelijke alternatieven zijn overigens de verschildruk flowmeters. Maar gewoonlijk is de procesdruk zeer beperkt, zodat een instrument met een minimale drukval de voorkeur geniet.

 
Biogas